Võla kalkulaator

Sisestatavad väljad

Kui võlgnik ei tasu võlanõuet ega sõlmi võlausaldajaga maksekokkulepet, siis oleme sunnitud nõude esitama kohtusse. Kalkulaatori abil on võimalik vaadata, kui suureks kasvab võlg juhul, kui see nõutakse sisse kohtutäituri abil. Arvestus lähtub hagimenetlusest ning on ligikaudne.

Arvutuskäik

Kui võlgnik ei tasu võlanõuet ega sõlmi võlausaldajaga maksekokkulepet, siis oleme sunnitud nõude esitama kohtusse. Kalkulaatori abil on võimalik vaadata, kui suureks kasvab võlg juhul, kui see nõutakse sisse kohtutäituri abil. Arvestus lähtub hagimenetlusest ning on ligikaudne.